Place General Chairs Program Chairs Web Page Proceedings

7th, BigComp2020
7th, BigComp2020
Busan, Korea
Feburary 19th – 22nd, 2020
Wookey Lee,
Luonan Chen
Yang-Sae Moon,
Julien Bourgeois,
Mehdi Bennis,
Yu-Feng Li
WebPage
IA

6th, BigComp2019
6th, BigComp2019
Kyoto, Japan
Feburary 27th – March 2nd, 2019
Masatoshi Yoshikawa,
Jongwon Choe
Hiroyuki Kitagawa,
Walid Saad,
Kyuseok Shim,
Jie Tang
WebPage
IA
IEEE
DBLP

5th, BigComp2018
5th, BigComp2018
Shanghai, China
January 15-18, 2018
X. Sean Wang,
Ho-Jin Choi
Junping Du, Yasushi Sakurai,
Sourav S. Bhowmick,
SungJu Lee
WebPage
IA
IEEE
DBLP

4th, BigComp2017
4th, BigComp2017
Jeju Island, South Korea
February 13-16, 2017
Choong Seon Hong,
Xiaofang Zhou
Song Chong,
Wookey Lee,
Jaideep Srivastava,
Jeffrey Yu
WebPage
IA
IEEE
DBLP

3rd, BigComp2016
3rd, BigComp2016
Hong Kong, China
January 18-20, 2016
Kam-Fai Wong,
Jee-In Kim
Ho-Jin Choi,
Cyrus Shahabi,
Xiaofang Zhou,
Hong Gao
WebPage
IA
IEEE
DBLP

2nd, BigComp2015
2nd, BigComp2015
Jeju, South Korea
February 9-11, 2015
Tok Wang Ling,
Chong-kwon Kim
Paolo Atzeni,
Wook-Shin Han,
Shinji Shimojo,
Zhi-Hua Zhou
WebPage
IA
IEEE
DBLP

1st, BigComp2014
1st, BigComp2014
Bangkok, Thailand
January 15-17, 2014
Jiawei Han,
Jungyun Seo
Jinho Kim,
James Kwok,
Kazutoshi Sumiya,
Byoung-Tak Zhang
WebPage
IA
IEEE
DBLP